Houd grip op de werkdruk met een werkdrukmeter

Hoeveel stress ervaren jouw werknemers? Merk je dat iedereen op zijn tandvlees loopt? Vallen er mensen uit door de hoge werkdruk of andere stress gerelateerde problemen? Dan is het hoog tijd om te inventariseren hoe het zit met de werkdruk van jouw medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een werkdrukmeter. Welk instrument je ook kiest, het is in ieder geval belangrijk om te inventariseren hoe jouw werknemers de hoeveelheid en inhoud van de taken beoordelen, hoe zij de band met hun collega´s en managers ervaren en wat hun mentale en fysieke werkbelasting is.

Werkstress meten met een werkdrukmeter

We leven in een maatschappij waar we constant aan moeten staan en waarin snelheid de boventoon voert. Met de toenemende hoge eisen zijn ook stressklachten en zelfs burn-out klachten aan het toenemen. Op dit moment valt een schrikbarend hoog percentage van de werknemers uit! Dit kan doordat zij overbelast worden met te veel taken of te hoge verwachtingen, maar ook het omgekeerde komt voor. Iedere werknemer heeft namelijk behoefte aan werk dat bij ze past. Ook de sfeer op de werkvloer en de omgang onderling is een belangrijke factor die de werkstress of het werkgeluk van jouw werknemers kan bepalen.

Voorkomen is beter dan genezen

Vaak gaan werkgever en werknemer pas met elkaar om de tafel als het al te laat is. Pas als de werknemer dreigt uit te vallen wordt de situatie geïnventariseerd. Maar zou het voor beide partijen niet veel wenselijker zijn als mogelijke risico’s en problemen eerder worden gesignaleerd en opgelost? Dat voorkomt een hoop ellende! Periodiek de eerder genoemde factoren in kaart brengen en bespreken kan uitval in de toekomst voorkomen.

Toepassen van een werkdrukmeter

Iedereen kan een werkdrukmeting uitvoeren. Toch kan een professionele coach of organisatie een waardevolle toevoeging zijn. Zij kijken net wat dieper en hebben vaak een originele oplossing. Het is een investering die zich op de lange termijn terugverdient. Immers kunnen de kosten van zieke werknemers hoog oplopen.