Raoul Rahimbaks (Atomeus): ‘Bedrijven maken via AI fenomenale stappen bij Business Intelligence’

Bij Business intelligence worden relevante gegevens binnen de eigen organisatie verzameld.  Op deze basis van deze informatie kunnen de leiders van de organisatie weloverwogen keuzes maken. Business intelligence is niks anders dan het verzamelen van data, meent Raoul Rahimbaks, CEO van consultancybedrijf Atomeus. Volgens hem leiden datagedreven beslissingen tot de beste prestaties.

Business Intelligence? Waar staat dat volgens jou voor?

“Het verzamelen van relevante data. Je moeten wel een bepaalde visie hebben over de informatie die je nodig hebt. Gaat om operationele, tactische of strategische overwegingen? Business Intelligence is het concept van hoe je informatie krijgt om daar acties op te kunnen ondernemen.

En hoe vergaar je die informatie?

“Dat is verschillend. Heel vaak is informatie al intern beschikbaar. Vanuit een interne database kun je het omzetten in iets dat leesbaar en informatief is. Waar je iets mee kan. Anderzijds kun je ook kijken naar informatie van externe partijen, zoals de Kamer van Koophandel. Het gaat soms om betaalde informatie en soms zijn het openbare gegevens. Maar het begint eerst met de vraag van wat heb je nodig hebt en waarom. Er moet een bepaald plan en een bepaalde visie zijn. Je wilt voorkomen dat je een overload aan informatie hebt, waar je niks mee kan. Want er is heel veel beschikbaar.”

Hoe scheid je die informatie in wel of niet bruikbare informatie?

“Ik denk dat dat per sector afhankelijk is. Maar je moet in ieder geval kijken naar de drivers. Wat zijn de belangrijkste Indicatoren in een organisatie om het mee te sturen. Dan ga je dieper. Wat heb je nodig om die indicatoren te krijgen? En dan ga je nog dieper. Welke informatiebronnen zijn gekoppeld aan die indicatoren. En dan ga je nog dieper door continue te beoordelen of de informatiebronnen volledig juist en betrouwbaar zijn. Dat doe je consistent. Je begint eerst met een globaal beeld.”

Atomeus helpt bedrijven op dit vlak?

“We helpen inderdaad organisaties hiermee. We hebben op dit vlak ook partnerships met heel gerenommeerde grote merken. Ze hebben heel ervaring met het formuleren van drivers. Waar wij mee helpen, is het niveau daarachter. Wat zijn de drivers en wat zijn de databronnen die er nodig zijn? Een overheidsinstelling bijvoorbeeld, zal iets andere drivers hebben dan een commerciële organisatie. Het hangt vervolgens hierbij ook van het type overheidsinstelling af.”

Wat zijn nieuwe ontwikkelingen op dit gebied?

“Ik zie een grote acceleratie van de toepassing van AI bij Business Intelligence. Bedrijven die heel veel met Business Intelligence in het verleden hebben gedaan, gaan nu AI gaan inzetten om daarmee de volgende fase in te gaan. Gemiddeld tachtig procent van de organisaties is nog bezig om de data op orde te brengen. De resterende groep heeft de data al op orde en zijn bezig om via AI fenomenale stappen te zetten.”